WELKOM

Jan Steinvoort is een van de grondleggers van de Grijze Bouwers Club. Dit is een club van gepensioneerde mannen uit de bouw die veelal in leidinggevende functies in deze branche werkzaam waren. Zij willen graag hun kennis overdragen op jongeren die een vak willen leren.

Via zijn deelname aan het Münchhausen Manifest kwam Steinvoort in contact met Hester Verbeek werkend bij een grote Rotterdamse woningcorporatie. Dit Manifest is een club van betrokken Rotterdammers die er alles aan doen om Rotterdammers aan het werk te hebben en te houden en hen daarbij af en toe een duwtje in de rug te geven.

Het ontstaan

De Münchhausenbeweging is in 2004 ontstaan toen zes Rotterdamse organisaties de handen inéén sloegen. De reden? Ondanks alle inzet functioneerde de keten wonen-leren-werken-zorg in Rotterdam niet optimaal. In september 2004 organiseert Woonbron in de Paulus-kerk een zomerdebat over het souterrain van de woningmarkt van Rotterdam. Onderwerp van het debat is de situatie dat er flink wordt ingezet op de aanpak van illegale kamerverhuur en malafide huisbazen. Maar tegelijkertijd is er een grote behoefte aan woonruimte voor dak- en thuislozen, ex-gedetineerden, verslaafden, nieuwkomers en illegalen. De discussie van die middag verbreedt zich en er ontstaat zicht op een grote doelgroep van mensen die ondersteuning behoeven met een heel scala aan arrangementen, opgebouwd uit wonen, werken, zorg en leren. Dit debat vormt de aanzet voor het Münchhauseninitiatief.